Ankara Aile Danışmanlığı

Aile, aralarında kan bağı ya da evlilik bulunan, anne,baba,kardeş/kardeşler vb. bireylerinden oluşmuş toplumun en küçük birimidir. Ankara aile danışmanlığı için Emin Terapi Merkezi uzmanları sizin yanınızda.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile terapisi, aile üyelerinin iletişimlerini güçlendirmesine ve iç çatışmalarını çözmesine yardımcı olabilecek bir tür psikolojik danışmadır. Aynı zamanda ilişkilerin kalitesini arttırmayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Aile terapisi genellikle bir psikolog, klinik alanda çalışan sosyal hizmetler uzmanı ya da lisanslı bir terapist tarafından sağlanır. Aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirme ya da aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan iletişimleri esnasında yaşanan problemleri çözmeyi, evlilik-ayrılık-boşanma süreçlerinde yaşanan sorunların üstesinden gelinmesini destekleyen bir hizmettir.

Aile Danışmanlığı Neyi Amaçlar?

Aile danışmanlığı bireyler için büyük önem taşır. Aile içinde yaşanan sorunlar, bireylerde huzursuzluk yaratır. İlişkiler zayıflar, iletişim yolları tıkanır ve bu da zamanla bağların kopmasına yol açar. Sorunlar üst üste yığılarak bireylere farklı çözüm yolları aratır. Çözüme kavuşturulamayan sorunlar madde bağımlılığı, aldatma, evden uzaklaşma, terketme, boşanma gibi sonuçlar doğurur. Öte yandan bilindiği üzere aile toplumun en küçük parçasıdır. Bu ortamda çözümlenememiş problemler, kişinin çevresindeki diğer bireylerle olan iletişimini de olumsuz etkiler.

Aile danışmanlığı, eşler arasında kurulan ilişkiye dayalı sorunları, çocukların durumunu ve yeni yaşamın düzenlenmesini amaçlar. Çiftlerin ya da aile bireylerinin ev ortamında ortaya çıkan zihinsel ve duygusal problemlerini aşmalarını hedefler.

Ayrıca aile üyelerinin iletişimlerini geliştirmek ve içlerinde yaşanan çatışmaları çözmek için başvurulan önemli bir hizmettir.

Kimler Aile Danışmanlığından Faydalanmalıdır?

 • Aile içi anlaşmazlıklar, şiddet ve çatışmalar,
 • Çocukların endişe verici davranışları,
 • Çocukların okul problemleri,
 • Bireylerde fizyolojik/psikolojik hastalıklar ya da madde bağımlılığı,
 • Büyük bir değişiklik öncesi/sonrası (taşınma,iş değiştirme vb.)
 • Aile bireylerinden biri ya da birkaçında oluşan travmatik durumlar
 • Yaşamda önemli dönüm noktaları (yas, ayrılık, göç, boşanma, evlat edinme vb.)

Ani maddi çöküş ve mal kayıpları ya da beklenmedik sağlık sorunları yaşayan, aile büyüklerine bakma zorunluluğu olan, aile büyüklerinin ilişkilere müdahalesinin çok olduğu çiftler bu zor dönemleri atlatırken ilişkilerini korumak adına aile danışmanlığından yararlanırlar.

Aile Terapisinin Faydaları

Evliliklerde anlaşmazlıklar ve çatışmalar genellikle çiftlerin birbirleriyle ilgili beklentilerin karşılanmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum çiftler için boşanmayı bir seçenek haline getirebilir.

Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu ([TÜİK], 2014) verilerine göre, 2004 ile 2013 yılları arasında boşanma oranları yaklaşık %38 artış göstermiştir. TÜİK tarafından 2011’de yapılan Türkiye’de boşanmaların sebeplerini anlamaya yönelik araştırmaya göre, 2002 yılları ile 2011 yıllarını kapsayan on yıllık zaman diliminde boşanma nedeni olarak yaklaşık %96,70 oranında geçimsizlik ve çiftler arasındaki uyumsuzluk ilk sırada yer almaktadır.

Anlaşıldığı gibi evlilikte çiftler arasında problemlerin olması sosyal, psikolojik ve fiziksel açılardan  birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla aile içinde meydana gelen bu problemlerin ortadan kaldırılması ve aile bireyleri arasındaki uyumun yakalanması önemli hale gelmektedir. Bu nedenle toplumun temel taşı olan ailenin daha güçlü toplumların oluşturulabilmesi ve devamlılık kazanabilmesi açısından sağlam temeller üzerine kurulması önemlidir.  Öte yandan;

 • Aile terapisi, birbirlerine değer veren kişilerin duygu ve düşüncelerini güvenli bir ortamda karşıya aktarma ve anlaşılır kılma konusunda bireylere imkan sağlar.
 • Yolunda gitmeyen bazı şeylerin düzeltilmesine ve iletişimlerin daha sağlıklı hale getirilmesine yardımcı olur.
 • Aile anlaşmazlıklarında kişilere fayda sağlar.
 • Mevcut problemlerin daha kötüye evrilmesini engeller ve aile bireylerinin birlik ve beraberliklerini sağlamlaştırır.
 • Mutlu, sağlıklı ve güçlü  çiftler oluşturmada faydalıdır.
 • Aile terapisi aynı zamanda aile dinamiklerinin bireyler tarafından gözlemlenebilir hale getirmektedir.

Aile Danışmanının Süreçteki Rolü Nedir?

Aile danışmanı, aile bireylerinin iletişimlerindeki aksayan yönleri ortaya çıkartmaya, ve bu yönlerin aile tarafından farkedilmesini sağlamaya çalışır. Öte yandan aile danışmanı terapi sürecinde şunları sağlamaya çalışmaktadır;

 • Bireylerin birbirlerini saygı ile dinlemesini,
 • Birbirlerinin bakış açılarını keşfedip anlayabilmesini,
 • Birbirleriyle iletişim halindelerken kendi duygu ve düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilmesini,
 • Sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmasını,
 • Karşısındaki kişilerin olduğu gibi kabullenilmesini,
 • Beklentilerin açıkça ifade edilmesini.

Aile bireylerinden birinde oluşan bir sorun bütün aileyi etkilediği için, aile danışmanı çözüm sürecinde tüm aile fertleriyle çalışır. Aile terapisinin sıklığı ve süresi ailenin ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Genellikle haftada bir ya da iki haftada bir olarak gerçekleştirilir. Ortalama 8-20 seanstır, bir seans yaklaşık 50 dakika sürer. Ailenin ihtiyacına göre bu süre uzayabilir ya da kısalabilir. Bu seanslara aile bireyleri dışında, aileyle yakın ilişkide bulunanlar da katılabilir.

Bu seanslar psikoterapistlerin özel bürolarında, psikoterapi/psikolojik danışma merkezlerinde, hastanelerin ve kliniklerin psikoterapi merkezlerinde, sosyal kurumlarda ya da ailenin yaşadığı evde gerçekleştirilebilir.

Aile Terapisinde Uygulanması Zor Durumlar

 • Önemli aile sırları,
 • Ölüm tehditleri/Töre cinayetleri,
 • Paranoid ebeveynler,
 • Anti-sosyal kişilik bozukluğu olan aile üyeleri,
 • Seans esnasında baskıcı davranan aile üyeleri olduğunda,

Aile Terapisinde Dezavantaj Sağlayacak Davranışlar

 • Saldırganlık
 • Savunma halinde olmak, yalvarmak
 • İçine kapanmak
 • Aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişimlerini kontrol etme/yönetme isteği
 • Ümitsizliğe kapılma
 • Aynı konuların üzerinde çok durmak, tekrar etmek
 • Suçlayıcı tavır sergilemek

Aile Terapisi ve Bireysel Terapi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bireysel terapi bireyi tek başına inceler. Yalnızca kişi içindir, terapi ihtiyaçlarına göre şekillenir ve ona odaklanır. Aile terapisi ise bütün bir aileyi ya da aile bireylerinden birkaçını ele alır ve onlara odaklanır. Aile terapisi sürecinde ailedeki tüm bireylerle çalışılmalıdır. Birey bir sorundan muzdaripse, aile terapisi, aile üyelerinin kendilerine ait sorunları daha iyi farketmelerine ve anlamalarına, onlarla başa çıkmanın alternatif yollarını geliştirmelerine ve ona nasıl yardım edebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Aile ve çift terapisinde başlıca ekol ve yöntemler vardır. Bunlar;

Yapısal Aile Terapisi: Yapısal aile terapisi, aile içindeki iletişimi anlamlandırır. Aile üyeleri arasındaki etkileşimleri, alt sistemler ve sınırlar şeklinde inceler. Kurucusu Salvador Minuchin’dir. Temel kavramları, sınırlar, alt sistemler ve yapıdır.

Aile Sistemleri Terapisi: Bu terapide çiftler mevcut problemlerin yalnızca eşinden veya karşısındaki bireylerden kaynaklanmadığını, kendi tepkilerinden ya da karşısındaki kişilere yahut yaşanan olaylara verdikleri reaksiyonlardan kaynaklandığını anlayacaklardır. Terapi sürecinde, duyguların dışa vurulmasından ziyade, düşünmeyi harekete geçirmek amaçlanır.

Sistemik Stratejik Aile Terapisi: Bu terapi yönteimi Gregory Bateson tarafından geliştirilmiştir. Temelindeki fikir, ailedeki ilişkiler birbirleriyle bağlantılı olduğu için bireyin de bu döngüsel ilişkiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğidir . Çünkü bireyin yakın çevresinin onun üzerindeki etkisi azımsanamazdır.

Sembolik-Eksperiyantal-Hümanistik Aile Terapisi: Bu tedavide amaç çift ve ailenin paylaşılan deneyimler yoluyla olgunlaşma ve değişimini sağlamaktır. Ailenin spesifik çatışmaları ve davranış kalıpları göz önünde bulundurularak ailenin değişimine yardımcı olunur.

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi: Bilişsel terapide aile bireylerinin birbirleriyle etkileşimini sürdürürken altta yatan inanç sistemleri çözümlenir. Eşlerin kendi sorunlarını belirleyip, değerlendirip, değiştirebilmeleri öğretilir. Aynı zamanda, iletişim esnasında oluşan sorunları çözme ve bu konuda beceriler kazanmaları sağlanır.

Dinamik Aile Terapisi: Normal ve sağlıklı aile fonksiyonunu, ebeveyn ilişkilerinin güncel gerçekleri üzerinde temellendirilip ebeveyn işbirliğinin sağlandığı, kuşaklar arasındaki sınırların belli olduğu bir yapı olarak tanımlanır.