Psikoloji Okumaları – 1: Benliğin Farklılaşması

psikoloji okumaları

Psikoloji okumaları serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz.

Emin Terapi Merkezi olarak sizinle bugün aile terapisi uygulamalarında faydalı bulduğumuz bir kitabın bir bölümünü paylaşmak istedik.

Benliğin Farklılaşması

Bowen’ın kuramının temelinde birer içruhsal ve kişiler arası kavram bulunur. Kabacaego gücüne benzetebileceğimiz benliğin farklılaşması düşünme ve kavrama, iç ve dış duygusal baskılara otomatik tepki vermeme kapasitesi (Kerr & Bowen, 1988), kaygı söz konusu olduğunda bile esnek ve akıllıca davranabilme yeteneğidir.

Farklılaşmamış insanlar duygusal açıdan kolayca etkilenirler. Çevrelerindekilere verdikleri tepkiler yaşamlarını şekillendirir. Farklılaşmamış insan ise düşünme ile duygu arasında denge kurabilir: Güçlü duygulara ve kendiliğindenliğe açıktır, ancak aynı zamanda duygusal itkilerin gücüne karşı koyabildiği için kendini dizginleyebilir.

Buna karşılık, farklılaşmamış insanlar başkalarına karşı –ya boyun eğici ya da karşı koyucu biçimde- hemen tepki verme eğilimi sergiler. Özellikle kaygı yaratan konular söz konusu olduğunda özerkliklerini korumakta güçlük çekerler. Ne düşündükleri sorulduğunda ne hissettiklerini söylerler; neye inandıkları sorulduğunda duyduklarını tekrarlarlar. Ya söylediğiniz her şeye hemfikir olurlar ya da her konuda tartışırlar. Farklılaşmamış insanlar ise, bunun  tersin, derinlemesine düşünebildikleri, neye inanacaklarına karar verip bu inançlar doğrultusunda hareket edebildikleri için kendi duruşlarını sergileyebilirler.

KAYNAKÇA

Nichols, M. P., Gündüz, O., Çiftçi, S. D., & Solmaz, M. T. (2013). Aile terapisi: Kavramlar ve yöntemler. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir