Emin Terapi Merkezi Onam Formu

ANKARA EMİN TERAPİ MERKEZİ BİLGİLENDİRMİŞ ONAM FORMU

Kurumumuzda psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu form, size sunacağımız psikolojik danışma yardımı, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu formu imzaladığınızda, formda yer alan konularda aramızda bir anlaşma sağlanmış olacaktır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Süreç

Yardım süreci, danışan ve danışmanın ortak belirlediği zaman aralıklarında belirlenen seans süresince gerçekleşecektir. Bu oturumlar boyunca ilk önce sorununuzu tanımlamaya çalışacağız, sorununuzun çözümüne yardımcı olabilecek unsurları keşfettikten sonra birlikte bir çözüm için ilerleyeceğiz.

2. Gizlilik ve Sınırları

Sizinle ilgili tuttuğumuz kayıtlarla beraber, psikolojik danışma süresince söylediğiniz her şey tamamen gizli tutulacaktır. Oturumlarda söylediklerinizi 3. kişilerle kesinlikle paylaşmayacağız.

Bununla birlikte, psikolojik danışma süreci kapsamında belirli “istisnai durumlar” için gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Bu durumlarda gizliliği bozarak belirli adımları atmamız zorunluluktur:

Erginlik kararı alınmamış küçüklerin velileri ve vasileri danışanın seans kayıtlarına erişebilir.

Sizin, “kendinize veya başka kişilere ciddi bir zarar verme (örneğin kendinizin veya başkasının canına kastetme) niyetiniz/planınız olduğu yönünde,

Yakınınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı habersizce kapma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde sözlü veya yazılı açıklamada bulunmanız ya da bu yönde ciddi bir izlenim vermeniz durumunda, sizi ve diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere durumu bildirmemiz hem genel psikolojik danışma etik ilke ve uygulama standartları hem de ülkemizdeki kanunlar açısından zorunluluktur.

Psikologunuz olarak tanıklık celbi gelmesi halinde kanunen tanıklık yapmak zorunda kalabiliriz. Mahkeme emri olan durumlar dışında danışanlarımızın avukatlarıyla görüşmüyoruz veya danışanlarımızın lehine veya aleyhine tanıklık etmiyoruz. Zorunlu olmadığı sürece mahkemelere kayıt sağlamıyoruz. Danışanlarımızın yasal sorunlarında kullanacakları mektup, rapor veya beyanları yazmıyor ve imzalamıyoruz. Aynı durumlar çift ve aile terapisi seansları için de geçerli olup, boşanma vb gibi durumlarda tanıklık etmediğimizi belirtmemiz gerekmektedir.

Ayrıca, sizin yararınız için psikolojik durumunuza veya psikolojik danışma sürecine ilişkin bazı bilgileri aileniz ya da sizinle ilgili kişilerle sizin izniniz doğrultusunda paylaşmayı gerekli görebiliriz. 

Sonuçta hangi nedenle olursa olsun, sizinle ilgili bir bilginin başkasına açıklanması gerektiğinde, bu durumu önce sizinle görüşmemiz gerekir. Hangi bilginin, kime/kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağını ortaklaşa belirlememiz ve açıklama yapabilmek için sizin sözlü veya yazılı izninizi almamız gerekir.

İstenebilecek bilgiler şunları içerebilir: hizmet türleri, hizmet tarihleri/saatleri, terapinin ilerleyişi, vaka notları ve seans özetleri vb. Ancak, terapistin kendisi için tuttuğu notları istemeniz mümkün değildir. Terapistin kendisi için tuttuğu notlar, seans sırasında düşünülmüş ancak sonradan revize edilmesi gereken bilgiler ve/veya henüz doğruluğu kanıtlanmamış hipotezler içerebilir. Terapistin seans sırasında tuttuğu notlar, seansta konuşulanların analizi için kişisel kullanım amacıyla işlenmektedir. Bu nedenle, terapist bunları açıklamakla yükümlü değildir.

 3. Olası Riskler

Bu yardım süresince duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak; sizin zaman zaman sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu olağan bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen, sorununuzun çözümünde ve/veya yaşam kalitenizde bir iyileşme gerçekleşmesidir. Ancak yileşme veya “tedavi” garanti edilemez. Psikoterapi sürecini etkileyen birçok değişen olmakla beraber, danışan bazen sürece uyum sağlayamayabilir veya terapistle danışan uyumu sağlanamayabilir. Bu durumlarda psikolojik danışmanlık süreci karşılıklı anlaşmayla sonlandırılabilir.

4. Danışan Olarak Hak ve Sorumluluklarınız

Psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece, size sunacağımız yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini birlikte en uygun şekilde ayarlamamız önemlidir. Ancak, oturumlara gelmemeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda seanstan en az 24 saat önce bilgilendirme yapmanız beklenmektedir. İki defa iptal olması durumunda sonraki görüşmeler için insiyatif tanınmayacaktır.

Psikolojik danışma süresince, istediğiniz zaman yardım almaktan vazgeçme hakkınız vardır. Yardımı kendi isteğinizle sonlandırmak size hiçbir yükümlülük getirmemektedir.

Aldığınız bu psikolojik danışma yardımıyla ilgili herhangi bir memnuniyetsizliğinizi istediğiniz zaman dile getirebilirsiniz. Size daha iyi yardımcı olmak ve kendimizi yeniden değerlendirmek için sizi içtenlikle dinleyeceğiz.

Bu formda yazılı maddeleri ____________________________________ (okudum anladım el yazısı ile yazılmalıdır). Danışan olarak haklarım, sorumluklarım ve psikolojik danışmanın sorumlulukları konusunda bilgilendim. Psikolojik danışma yardımını almayı ve bu formun içerdiği koşulları kabul ediyorum.

5. Ödemeler / Finansal İşlemler

Ücretlendirme şekli, size ilk seansta belirtilen miktarda olacaktır. Ancak, her Ocak ve Haziran aylarında seans ücretleri güncellenebilir. Böyle bir durum olduğunda, önceden bilgilendirileceksiniz. Ödemeleriniz için fatura isteyebilirsiniz.

Danışan

Ad-Soyad                                                                  İmza                                              Tarih

—————————-                                       ——————–                            —-/—-/——

Danışman/Psikolog

Ad-Soyad                                                                  İmza                                              Tarih

—————————-                                       ——————–                            —-/—-/——

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir