Çözüm Odaklı Terapi

Modern psikoterapi yöntemlerinden olan Çözüm Odaklı Terapi, diğer terapi türlerinin aksine, sürece değil sonuca; geçmişe değil geleceğe odaklanır. İyimser bir bakış açısına sahip olan Çözüm Odaklı Terapi’de sorundan çok çözümler üzerinde durulur ve daha tümevarımsal yaklaşılır.

Diğer Geleneksel Terapi Türlerinden Farkı Nedir?

 • Çözüm Odaklı Terapide kısa  ve hızlı bir çözümün olabileceğine inanılır.
 • Tüm problemlerin altında bir ruhsal hastalık aramaya veya tüm problemlerin bir nedeni olduğunu düşünmeye gerek olmadığını savunur.
 • Bireylerin yetersiz yönlerinden çok güçlü yönlerine odaklanır.
 • Çözüm Odaklı Terapide önemli olan danışanın geçmişi değil, şimdi ve gelecektir.
 • Terapist sorunlar üzerinde değil çözümler üzerinde ve aynı zamanda danışanın sorun çözme yeteneği üzerinde odaklanır.

Çözüm Odaklı Terapi Hangi Sorunlarda Kullanılır?

 • Depresyon
 • Bağımlılık
 • Cinsel Taciz
 • Okul- Çocuk-Ergen Sorunları

Çözüm Odaklı Terapinin Amaçları Nelerdir?

 • Danışanın problemlerini hızlı ve pragmatik bir biçimde çözmek,
 • Danışanın kendinin en iyi haline gelmesine yardımcı olmak,
 • Danışanın potansiyelini fark etmesini sağlamak,
 • Danışanın güçlü yanlarını fark ettirerek; problemlerinde ve tüm yaşamında bunları kullanılabilmesini sağlamak,
 • Danışanların farklılıklarını göz önünde bulundurarak her birine yaratıcı çözümler üretmek,
 • Danışanın repertuarında çözüm üretme yöntemleri zaten mevcuttur öyle olmasa geçmişte hiçbir problemi çözememiş olurlardı; terapistin burdaki görevi bu yöntemleri danışana hatırlatmak ve gerekirse geliştirmektir.

Çözüm Odaklı Terapi Sorunu Çözme Aşamaları Nelerdir?

 • Sorunu tanımlama:  Bu aşamada danışandan sorun veya sorunlarını betimlemesi istenir. Bu aşama daha çok bir bilgi toplama aşamasıdır.
 • Hedef belirleme: Terapist danışana eğer sorunları çözülürse hayatında nelerin değişeceğini düşündüğünü sorar. Hedeflerin spesifik ve net olması hem terapist hem de danışan açısından önemlidir. Bu aşama bir çeşit değerlendirme aşamasıdır.
 • Nadir durumları keşfetme: Bu aşamada terapist, danışandan yaşamında sorunlarının olmadığı veya henüz şiddetli olmadığı anlar hakkında bilgi vermesini ister. Bu aşama müdahale planı yapma aşamasıdır.
 • Son oturuma ilişkin dönüt: Danışanın amaçlarına ulaşmadaki başarısını sağlamak için müdahale aşamasıdır.
 • Danışanın gelişimini değerlendirme: Terapist danışanın tatmin edici sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını anlamak için genellikle testler uygular.