8 Temmuz 2020

GRUP TERAPİSİ – EMİN TERAPİ MERKEZİ

ile admin

Grup Terapisi psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup terapisinin bireysel terapiden farklı yönleri vardır. Bireysel terapide terapist ve danışan olmak üzere iki kişi etkileşim içerisindedir, sözel ya da davranışsal girişimlerle danışanın semptomlarının giderilmesi ve uyuma yönelik olmayan davranışları değiştirmek hedeftir. Grup psikoterapisinde ortaya çıkan etkileşim ise terapist ve tek tek hastaların her biri arasında olabildiği gibi, hastalar arasında da olur. Dolayısıyla grup terapisi sırasında kullanılabilecek daha fazla malzeme olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca grup terapisi sürecinde iki kişinin ilişkisinde ortaya çıkmayacak ilişki biçimlerinin (semptomlar ya da aktarımlar) ortaya çıkma olasılığı vardır. Üyelerin birbirine ya da terapiste karşı konumları, grubun zamanını kullanma, grup normlarının oluşumu gibi unsurlar grup psikoterapisini özel ve bireysel psikoterapiden ayrı bir tedavi aracı yapmaktadır.

Modern Toplumda Birey ve Grup Terapisi İlişkisi

Modern toplum, teknoloji ve kentleşme bireyi yeni güçlüklerle ve psikopatolojilerle karşılaştırdı. Artık birey yaşamındaki her şeyi; işini, yaşayacağı yeri ve birlikte yaşayacağı insanları durumuna geldi. Bir önceki nesille aradaki fark her on yılda daha da çoğalıyor. Genç insanlar ana- babalarından çok daha fazla şeyi çok daha çabuk yaşıyor ve belki tüketiyor, ama kararlı bir kimlik ya da kişilik oluşturmaları çok daha uzun zaman alıyor.

Kişilerin önünde açılan bu sonsuz çeşitlilik, ilişki sorunları ve kimlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Birey, yaşamına giren yeni insanların nasıl davranacağını kestiremediği gibi; kendisinin de kimliği ve nereye ait olduğu konusunda emin değil. Bireyselleşme kalabalıklar içinde yanlızlığa, iletişim olanaklarının çokluğuna ve çeşitliliğine rağmen iletişim güçlüğüne yol açıyor. İlişkiler çoğu kez nerede yanlış yapıldığını anlamadan, üzerinde çalışılmadan bitiveriyor.

Grup terapisi odasında üyeler dışarıda bulamadıkları geribildirimleri alma ve üzerinde çalışma imkanını bulabilirler. Bir yanda karakter değişimi gibi büyük hedefler diğer yanda daha sınırlı fakat önemli bir alanda işlevselliğin arttırılmasını hedefleyen grup terapisi grupları vardır. Psikososyal becerileri arttırma, sosyal becerileri geliştirme, sigara içme gibi belli bir davranışı değiştirme gibi grup terapisi amaçları çok genel ya da özel olabilir.


Emin Terapi Merkezi’nden randevu almak için bize bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bireysel terapi sayfamıza geri dönmek ve bireysel terapinin ne olduğunu öğrenmek için şu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Emin Terapi Merkezi Instagram Sayfamızı Ziyaret Edin