İmago Terapi Nedir?

imago terapi nedir?

İmago ilişki terapisi, Harville Hendrix ve karısı Helen LaKelly Hunt tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi tekniğidir. İmago terapiye göre çoğu insan çocukluk dönemindeki ebeveynlerinden etkilenir. Çiftlerde şuan yaşanan problemlerin geçmişteki ebeveyn ilişkilerinden kaynaklı olan bilinçdışı bir yansıma olduğunu belirtirler. Özellikle psikoanalitik kuram ve obje-nesne ilişkileri teorisinde bilinçdışı süreçlere yapılan vurgu imago terapide önemli bir yer tutar. Dolayısıyla bireyler her ne kadar eş seçiminde özgür olduklarını ve kendi iradeleri ile eş seçtiklerini düşünseler de bilinçdışı süreçler eş seçimde etkin rol oynamaktadır. Ayrıca ebeveynlerimizle yaşadığımız içsel çatışmalar, yaralar eşimizle birlikteyken gün yüzüne çıkabilir.

Bu yaraları iyileştirmek için evlilik etkili yöntemlerden birisidir. Çünkü bireyler çocukluktaki yaralarını karşılıklı olarak iyileştirip, bilinçli bir ilişkiye ulaşabilirler. Bu süreçte de imago terapi tekniğiyle sağlıklı bir ilerleme kat edilebilir. Yani imago terapide amaç iletişim problemleri yaşayan çiftlere yardımcı olmak, çatışma yönetimini öğretmek ve kişisel gelişimlerini sağlamaktır.

Hendrix’e Göre Bireylerin Eş Seçimini Etkileyen Üç Etken Vardır.

  • Seçilen partnerin, bireyin ailesine benzemesi
  • Çocukluk dönemindeki yarım kalan işlerin bitirilmek istenmesi
  • Benliğin kayıp, eksik parçalarının tamamlanmak istenmesi (içe dönük birisinin dışa dönük bir partner seçmesi gibi)

Peki İmago Terapi Süreci Nasıldır?

Seans (Çift Diyalogu)

Bu seansta danışanlara kısaca imago terapiyi ve temel iletişim becerilerini anlatırız.

Seans (Gelişim, Çocukluk Deneyimleri, Eş Seçimi)

İkinci seansta ise danışanlarımızın nasıl tanıştığını öğreniriz. Danışanların arasındaki çift diyaloğunu gözlemledikten sonra gelişim ve çocukluk deneyimlerine değinebiliriz. Eğer başarılı bir aktarım gerçekleşirse danışanlara neden birbirlerini model olarak seçtiklerini gösteren, yani birbirlerini nasıl etkilediklerini gösteren, bir ev ödevi de verilebilir.

Seans (Empati Gelişimi ve Partneri Tekrar Gözden Geçirme)

Bu oturum çok deneysel ve iki güçlü alıştırma içerir. Gerekli empati gelişimi sağlanabilirse danışanlar birbirlerini düşman olarak değil, dost olarak görmeye başlarlar.

Seans ( Tekrar Romantizm)

Danışanların eşleri tarafından sevildiklerini yeniden anlamaları sağlanmaktadır. Sürpriz hediyeler, ilgili davranışlar gibi teknikler kullanılabilir.

Seans (Hayal Kırıklığını Yeniden Yapılandırma)

Çiftlere hayal kırıklığını nasıl anlatabileceklerini öğretiriz. Bu oturum aynı zamanda çiftte davranış değişikliği talepleri ve imago terapisinde germe denilen önemli bir ilkeyi tanıtacak.

Seans (Öfkeyi Çözme)

Öfkenin çocukluktan kaynaklı yaralardan kaynaklandığını anlamakta ve öfkeyi uygun bir şekilde ve zamanda ifade etmeyi öğrenmektedirler. Bu aşamada çifte konteynır tekniğini öğretiriz. Konteynır tekniğine başka bir yazımızda değineceğiz.

İmago terapi için Ankara psikolog sayfamızı ziyaret edip, uzman seçimi yapabilirsiniz.

Kaynakça

Bouman, W. P. (2008). Short-Term Couples Therapy: The Imago Model in Action.

Akbulut, Z. (2018). İmago Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Evli Çiftlerin Affetme Ve Mutluluk Düzeyine Etkisi (Master’s thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir