Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?

  kişilik bozuklukları nelerdir, çeşitleri

  Kişilik, bir insanı diğer insanlardan farklı kılan düşünme, hissetme ve davranış biçimidir. Bireyin kişiliği, deneyimler, çevre (çevre, yaşam durumları) ve kalıtsal özelliklerden etkilenir. Bir kişinin kişiliği genellikle zaman içinde aynı kalır. Kişilik bozuklukları, kültürün beklentilerinden sapan, sıkıntıya veya işlevsellik sorunlarına neden olan ve zamanla devam eden bir düşünme, hissetme ve davranış biçimidir.

  Birçok spesifik kişilik bozukluğu türü vardır. Deneyim ve davranış kalıbı, geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar işlevsellikte sıkıntı veya sorunlara neden olur. Tedavi edilmeyen kişilik bozuklukları uzun süreli olabilmektedir.

  Kişilik Bozuklukları Nelerdir?

  Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu

  Başkalarının haklarını göz ardı etme veya ihlal etme modelidir. Anti sosyal kişilik bozukluğu olan bir kişi sosyal normlara uymayabilmektedir. Tekrar tekrar yalan söyleyebilmektedir veya başkalarını aldatabilmekle beraber dürtülerine göre davranabilmektedir.

  Çekingen Kişilik Bozukluğu

  Kişide oluşan yetersiz hissetme ve aşırı utanma duygusu, eleştirilere kapalı olma öfkeli geri bildirim gibi belirtiler gösterir. Çekingen kişilik bozukluğu olan kişiler, sevildiklerinden emin olmadıkça, eleştirilmekten hoşlanmaz. Reddedilince veya kendilerini yeterince sosyal görmedikçe insanlarla ilişkiye girmek istemeyebilirler.

  Detaylı Bilgi: Çekingen Kişilik Bozukluğu

  Borderline Kişilik Bozukluğu

  Kişisel ilişkilerde istikrarsızlık, yoğun duygular, zayıf benlik imajı ve dürtüsel davranışlar baş gösterir. Borderline kişilik bozukluğu olan bir kişi, terk edilmekten kaçınmak, tekrarlayan intihar girişimlerinde bulunmak, uygunsuz yoğun öfke sergilemek veya devam eden boşluk duygularına sahip olmak için çok çaba sarf edebilmektedir.

  Bağımlı Kişilik Bozukluğu

  İlgilenilmeye ihtiyaç duyma, boyun eğici ve yapışkan davranış kalıbıdır. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendi başlarına karar veremezler, bir başkasının gölgesinde olmak onlara güven verir, yalnız korkusu yaşarlar ve tek başına kalmak bu kişilere tamamen çaresizlik gelir.

  Histrionik Kişilik Bozukluğu

  Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler, ilgi odağı olmadıklarında rahatsız olabilirler, fiziksel görünümlerini kendilerine dikkat çekmek için kullanabilirler ya da hızla değişen ya da abartılı duygulara sahip olabilirler.

  Narsistik Kişilik Bozukluğu

  Başkaları için hayranlık duyma ve empati eksikliği örüntüsü denebilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, büyüklenme böbürlenme, öz-önem duygusuna, sadece kendi hakkını önemseme, başkalarından yararlanmaya veya Empatiden yoksun duygulara sahip olurlar.

  Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

  Düzenlilik, mükemmellik ve kontrol ile meşgul olma örüntüsü. Obsesif Kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişi, ayrıntılara veya programlara aşırı derecede odaklanabilmektedir. Boş zamanlarına veya arkadaşlarına zaman ayırmadan aşırı çalışabilmektedir. Bununla birlikte ahlak ve değerlerinde esnek olmayabilmektedir.

  Paranoid Kişilik Bozukluğu

  Başkalarından şüphe duyma ve onları kötü ya da kinci olarak görme örüntüsüdür. Paranoyak kişilik bozuklukları yaşayan kişiler, genellikle insanların kendilerine zarar vereceğini veya onları aldatacağını varsayar ve başkalarına güvenmez veya onlara yaklaşmaz.

  Şizotipal Kişilik Bozukluğu

  Şizotipal kişilik bozuklukları olan bir kişinin tuhaf inançları, tuhaf ya da tuhaf davranışları ya da konuşmaları olabilmektedir ya da aşırı sosyal kaygısı olabilmektedir.

  Kişilik bozuklukları teşhisi, uzun vadeli işlevsellik ve Semptom kalıplarına bakan bir ruh sağlığı uzmanı gerektirir. Tanı tipik olarak 18 yaş ve üstü bireylerde yapılmaktadır. 18 yaşın altındaki kişilere kişilik bozuklukları teşhisi konmamaktadır. Çünkü kişilikleri hala gelişmektedir. Kişilik bozukluğu olan bazı kişiler bir sorunu tanımayabilmektedir. Ayrıca, insanlarda birden fazla kişilik bozukluğu olabilmektedir.

  Psikolog listesini inceleyin. Yorumları okuyup kolay randevu alın.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.