Psikolog Deniz Güneş

Psikolog Deniz Güneş Kimdir?
Psikolog Deniz Güneş

Psikolog Dilan Güneş Lisans öğrenimimi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden yüksek not ortalamasıyla tamamladı. Okul topluluğunda aktif bir şekilde 4 yıl boyunca yönetimde yer alarak pek çok konferans, panel, atölye ve söyleşi düzenleme fırsatı yakaladım. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) temsilciliğini yaptı. Çeşitli Projelerde bulundum. Yayladağı Anadolu Lisesi’nde kütüphane kurulmasında öncülük yaptı. İzmir depreminde sahada gönüllü olarak psikososyal destek çalışmasında bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ve özel bir tıp merkezinde staj yaptı. Online ve yüz yüze psikoterapi hizmeti vermekteyim. Sosyal medya kullanımı ve depresyon arasında ki ilişkiyi inceleyen bilimsel araştırma yürüttü. Şuan da Prof.Dr. Hatice Demirbaş, Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu, Prof. Dr. Selim Hovardaoğlu, Prof. Dr. Zafer İlbarslı ve Psk. Gökçe Şirvanlı ile birlikte toplumda tacize yönelik algının incelendiği bilimsel bir araştırma yürütmektedir.

Psikolog Dilan Güneş Eğitimleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hande Belikli)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli Klinik Görüşme Ve Değerlendirme (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)
 • Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Programı (Prof. Dr. Peter Fraenkel, Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Doç. Dr. Ayten Zara, Dr. Elif Gocek, Dr. Çiğdem Yumbul, Dr. Serkan Özgün, Dr. Senem Zeytinoğlu, Uzman Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti Sibel Erenel)
 • Cinsel Terapi (Prof. Dr. Sultan Doğan)
 • Ölüm ve Yas Terapisi (Yar. Doç. Dr. Hakan Ertufan)
 • Bağımlılığa Yaklaşım (Bağımlılık Akademisi- Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibi)
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma (Dr. Psk. Rabia Mutlu)
 • Öfke Yönetimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)
 • Psikososyal Krizlerde Yaklaşım ve İntihar Davranışının Önlenmesi (Prof.Dr. Refia Palabıyıkoğlu- Doç. Dr. Fatih Yığman)
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapide Travma Müdahaleleri (Dr. Simona Herb)
 • Bağımlılık ve Travma (Prof. Dr. Kültegin Ögel)
 • Yıkıcı Travmatik Olaylardan Sonra Uyum Sağlamak (Prof. Dr. Bruce D. Perry)
 • Travma ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisi: Travmatik Stresi Ele Almada En İyi Uygulamalar (Cathy Malchiodi, Ph.D-Trauma Informed Practices and Expressive Art Therapy Institute/
 • Travmaya Yönelik Uygulamalar ve Dışavurumcu Sanatlar Terapisi Enstitüsü)
 • Yetişkinlerde Travma ile Çalışma (Julie Gottman, Richard Tedeschi, Jennifer Gardner, Mooli Lahad, Ruvie Rogel, Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun)
 • Çocuk ve Yetişkinlerde Dijital Bağımlılık ve Önleme Yöntemleri (Uzm. Psk. Kinyas Tekin, Uzm. Psk. Arzu Aydın Koç)
 • Olgu Formülasyonu (Vaka Formülasyonuna Genel Bakış, 4 Ana Yönelimli Psikiyatrik- Psikolojik Formülasyonun Tanımı, Davranışçı Formülasyon, Psikodinamik Formülasyon, Biyopsikososyal Formülasyon, Olgu Örneği Üzerinden Formülasyonların Oluşturulması) (Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu)
 • Afet Sonrası Psikolojik İlk Yardım (Akıl ve Toplum Derneği- Uzm. Psk. Şeyma Demirlikan)
 • Süpervizyon Eğitimleri (Prof. Dr. Cebrail Kısa):
 • Klinik Değerlendirme ve Formülasyon
 • Panik Bozuklukta Müdahale Yöntemleri
 • Aldatma ve Boşanmada Müdahale Teknikleri
 • Depresyonda Müdahale Teknikleri
 • Terapötik Kartlar (Doç. Dr. Durmuş Ümmet)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) –
 • D2 Dikkat Testi,
 • Frankfurter Dikkat Testi,
 • Burdon Dikkat Testi,
 • Benton Görsel Bellek Testi,
 • İz Sürme Testi,
 • Stroop Testi,
 • Sayı Dizisi Testi,
 • Yıldız Silme Testi,
 • Snap IV Ölçeği.

Uzmanlık Alanları

 • Bireysel- Çift Psikoterapi
 • Kişilerarası İlişkiler,
 • Bağımlılık,
 • Öz-Şefkat ve Özgüven Problemi,
 • Depresyon,
 • Anksiyete,
 • Öfke Problemi,
 • Panik Bozukluk,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Sınav Kaygısı,
 • Somatoform Bozukluklar,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yas
 • Cinsel işlev bozuklukları