Psikolog Gözde Nur Şahin

Psikolog Gözde Nur Şahin kimdir?
Psikolog Gözde Nur Şahin

Psikolog Gözde Nur Şahin, lise eğitimini Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda okumuştur. Liseden sonra Başkent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü burslu kazanarak lisans eğitimini yüksek bir ortalamayla tamamlamıştır. Öğrenimi boyunca çeşitli sempozyum ve etkinliklerde aktif rol almıştır. Başkent Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı servisinde stajyer psikolog olarak hastaların ilk görüşmelerine dahil olma, tanı değerlendirme ve tedavi planlama süreçlerinin yanı sıra nöropsikolojik test uygulamalarında gözlemci olarak bulunmuştur. Ayrıca Emin Terapi Merkezi’nde uzun süre gönüllü olarak stajını devam ettirirken pek çok danışanın terapi sürecine birebir eşlik etmiştir. Buna ek olarak, bir sene boyunca maddi durumu yeterli olmayan ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan yetişkin bireylere süpervizyon altında gönüllü olarak psikoterapi uygulamıştır. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Mindfullness/ Öz Şefkatli Farkındalık, Duygu Odaklı Terapi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Cinsel Terapi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak çalışma hayatına başlamıştır. Mesleki etik kurallarına bağlı kalarak ırk, din, cinsiyet ve cinsel yönetim fark etmeksizin tüm danışanlarına eşit bir yaklaşımla seanslarını sürdürmektedir. Şu anda Emin Terapi Merkezinde 14 yaş üzeri ergenler, yetişkin bireyler ve çiftlerle online ve yüz yüze terapilerine devam etmektedir.

Psikolog Gözde Nur Şahin Çalışma Alanları

 • Yetişkin Terapisi
 • Stres
 • Aile İçi İletişim
 • Depresyon
 • Kaygı(Anksiyete) Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Kişilerarası İlişki ve İletişim Problemleri
 • Sınav kaygısı, Erteleme ve Motivasyonel Problemler
 • Yeme Bozuklukları
 • Kendini Tanıma ve Öz – Farkındalık
 • Özgüven Problemleri
 • Öz – Şefkat