Ankara Aile Terapisi

Aile içerisindeki sorunların üstesinden gelebilmeye yardımcı olmak ve aile bağlarının gücünü arttırmak için bireye yönelik gerçekleştirilen bir terapidir. Aile terapisi bir ya da birden fazla aile bireyi ile gerçekleştirilebilir.

Aile Terapisinin Amaçları Nelerdir?

Genel olarak aile terapisinin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini ve sosyal uyumu arttırmak.
 • Aile üyeleri arasında psikolojik rahatsızlığı olan bireye yardımcı olmak.
 • Aile bireyleri arasındaki, iş birliği uyumunu ve anlayışı arttırarak problemleri çözmek.
 • Aile üyelerini güçlendirmek ve problemleri karşısında çalışmaya teşvik etmek.

Aile Terapisine Hangi Durumlarda Başvurulmalıdır?

 • Evlilik problemleri,
 • Boşanma,
 • Çocuk ve yetişkin ruh sağlığı,
 • Okul problemleri,
 • Fiziksel ve kronik rahatsızlıklar,
 • Şiddet, ihmal ve istismar,
 • Eşler arası ilişki,
 • Duygusal bozukluklar,
 • Evlat edinme, ebeveyn ve çocuk ilişkisi,
 • Kendine zarar verici davranışlar,
 • Ekonomik problemler,
 • Travma sonrası çocuk, ergen ve yetişkin desteği,
 • Psikolojik gelişim bozuklukları,
 • Alkol ve madde bağımlılığı,
 • Yas, kayıp ve travma,
 • Çocuk ve ergenlerde davranış problemleri,
 • İş stresi,
 • Göç eden ailelere destek,
 • Aile yaşamında değişiklik,
 • Yeme bozukluğu,

Belirtilmiş olan durumların haricinde aile ilişkileri konusunda sorun yaşayan her birey bu terapiye başvurabilir. Bazı durumlarda ise aile terapisi yasal olarak önerilebilmektedir.

Aile Terapisi Faydaları

 • Aile terapisi, aile anlaşmazlıklarında faydalı olabilir. Problemlerin zorlaşmasını ve daha kötü bir hal almasını engelleyebilir.
 • Aile üyelerinden birinin çekindiği konuyu diğer aile üyesi dile getirebilir.
 • Aile terapisine katılma ve devam ettirme konusunda, aile üyeleri birbirlerini motive edebilir.
 • Aile terapisi, birbirini önemseyen kişilere, ifade etmesi güç konuları ve duyguları, korunmuş bir alanda dile getirme imkanı sunar.
 • Madde bağımlılığı gibi durumlarda aile terapisi bireysel terapiden daha faydalı olabilir.
 • Aile üyelerinin tamamı çözümün bir parçası haline gelir.
 • Aile terapisiyle meydana gelen değişim bireysel terapiye nazaran daha kalıcı olabilir.
 • Aile bireylerinin ilişkilerini güçlendirir ve iletişim yolunu açar.

Uzmanları incelemek için: Ankara aile terapisi

Aile Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile terapisi; tüm aileye ve bireylere odaklanır. Aile terapisinin uygulamasında farklı yöntemlere yer verilir. Çocuk merkezli olan aile terapilerinde çocukların; öğretmenleri, okul rehberlik servisi, sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilir.

Aile terapisinin bazı uygulamalarında terapist aile üyelerini birlikte alabilirken, bazı uygulamalarda ise tek tek görmek isteyebilir. Çoğu durumda, diğer psikoterapi yöntemleri ve ilaç tedavisi de terapiye eşlik edebilir.

Belli bir süre vermek mümkün olmasa da aile terapileri genel olarak 8-24 seans arasında gerçekleşmektedir. Hastanelerde, özel kliniklerde ya da özel terapi merkezlerinde gerçekleştirilen aile terapisi genellikle 50 dakikalık seanslar halinde uygulanmaktadır. Her seansa aile üyelerinin tamamının katılması istenmez. Bazı durumlarda seansa iki terapist birlikte katılabilmektedir.