Klinik Psikolog Mesude Eldem

Klinik Psikolog Mesude Eldem
Klinik Psikolog Mesude Eldem

 

Klinik Psikolog Mesude Eldem üniversite eğitimini Maltepe
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünde
tamamlamıştır. Okul sürecimde Psikoloji kulübünde aktif olarak görev aldı.
Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Gelişim Üniversitesinde Klinik
Psikoloji yüksek lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı. Eğitim süreci
boyunca SOYAC projesinde gönüllü olarak dezavantajlı çocuklara (5-15 yaş)
psikososyal destek sağladı. Daha sonra Marmara üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi psikiyatri servisinde 4 ay resmi 7 ay gönüllü olarak staj yaptı.
Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde kanserle mücadele
eden çocuklara iyi olma hallerine katkıda bulunmak amacıyla psikososyal destek
sağladı.  Aktif olarak çalışmadığım süreçler de ise Online Terapi ile
çalışmaya devam ettim. Mesleğime dair daha birçok eğitim almaya devam
etmekteyim.  3 yıldır Emin Terapi’de Klinik Psikolog olarak danışanlarını
misafir etmektedir.

Klinik Psikolog Mesude Eldem

 • Şema Terapi Uygulayıcı Eğitim (Alp Karaosmanoğlu)
 • Travma tedavisinde EMDR (Kahraman Güler)
 • Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi (Kahraman Güler)
 • Seans odasında cinsel terapi (Sultan Doğan)
 • Aile Danışmanlığı (MEB)
 • Cinsel Terapi (Sultan Doğan)
 • ACT gözüyle bakış (5n1k Psikokademi)
 • Nöropsikoloji (Mehmet Şakiroğlu)
 • Algı ve suç psikolojisi (5n1k Psikoakademi)
 • Sosyal psikoloji üzerinde madde bağımlılığı ve çocuk gelişimi (Mehmet Şakiroğlu)
 • Aile ve çocuk arasındaki çatışmaların sebebi ve çözümü (Mehmet Şakiroğlu)
 • Obsesif kompülsif bozukluk (Mehmet Zihni Sungur)
 • Kişilik bozuklukları (Mehmet Zihni Sungur)
 • Aşk, evlilik ve Sadakatsizlik (Mehmet Zihni Sungur)
 • Aile de barış toplumda barış (Çift ve aile terapileri derneği)
 • İnsan kime aşık olur (Çift ve aile terapileri derneği)
 • Sevişen beyin ve sevişen beden (5n1k Psikoakademi)