Psikolog Hazal Çolak

Psikolog Hazal Çolak Kimdir?
Psikolog Hazal Çolak

Psikolog Hazal Çolak ilköğretim ve lise eğitimini Antakya’da tamamlamıştır. Lise yıllarından itibaren ilk tercihi olan Psikoloji bölümünü Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanarak tamamlamıştır. Lisans hayatını yüksek ortalamayla şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. Üniversite yıllarında birçok gönüllü projeye öncülük etmiştir. Üniversitenin ilk psikoloji topluluğunu kurmuş ve bir dönem boyunca başkanlığını yürütmüştür. Üniversite üçüncü sınıftayken bölüm başkanı tarafından sağlanan iki kişilik kontenjan ile özel bir klinikte staj yapma hakkını kazanmıştır. Staj dönemi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipnoterapi, EMDR, Şema Terapi ve Psikopatoloji alanlarında vaka örnekleri üzerinden deneyim elde etmiştir. Ergen, yetişkin bireyler ile online-yüz yüze görüşmeler sağlamaktadir. Görüşmelerinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Psikoterapi tekniklerinden yararlanmaktadır. Güncel olarak halen eğitim ve süpervizyon almaktadır. Edindiği klinik beceriler sayesinde disiplin ve etik duygusuna sahiptir.

Psikolog Hazal Çolak Eğitimleri

 • Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Çocuk ve Gençte Cinsel Kimlik ve Eşcinsellik Eğitimi
 • Çocuk Psikolojisi Eğitimi
 • Panik Bozuklukta BDT Yaklaşımı
 • Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi
 • Psikodrama Eğitimi
 • Lacanyen Psikanaliz Süpervizyonu

Test ve Ölçekler

 • MMPI Eğitimi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bağlanma Ölçeği
 • SCID II Eğitimi
 • Brown OKB Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • TİFALDİ- Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi
 • Çocuklar için Tematik Algı Testi
 • DENVER-II Gelişim Tarama Testi
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • Weschler Zeka Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Moxo Dikkat Testi