Kiralık Psikolog Ofisi Ankara

Emin Terapi Merkezi’nde görüşme yaptığımız odaları, psikolog arkadaşlarımız için seanslık ve günlük kiralıyoruz. Ankara’da kiralık psikolog odası ihtiyacınız için ofisimiz tüm gereksinimlerinize karşılık verecek şekilde ayarlanmıştır. Ankara’da Öveçler’de bulunan ofisimizde kiralık kullanıma uygun 2 adet seans odamız var. Bunun dışında, […]

Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Yapısı

Aile yapısı sürekli değişim-dönüşüm içindedir. Ailenin gelişimi evreler halinde incelenmiş ve aile yaşam döngüsü olarak nitelendirilmiştir. Ailenin sağlıklı-sağlıksız hali zaman içinde değişim gösterebilir, bir evrede sağlıklı iken sonradan sağlıksız hale gelebilir. Sağlıklı olmak için tüm bireylerin buna çaba harcaması gerekir. […]

Öfkenin Sağlıklı İfade Edilmesi

öfkenin sağlıklı ifade edilmesi

Öfke, tıpkı sevinç, üzüntü, kaygı duyguları gibi insan organizmasında işlevi olan bir duygudur. Günlük hayatımızda bazen okuduklarımızda bazense sosyal çevremizde “öfkenin bastırılması, kontrol dilmesi, denetim altına alınması, inkâr edilmesi” gibi söylemlerle karşılaşabiliriz. Fakat öfkenin de diğer her duygu kadar ifade […]

Savunma Mekanizmaları

savunma mekanizmaları afiş

Günlük hayatımızda çoğunlukla farkında olmasak da savunma mekanizmalarına başvururuz. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un psikolojiye büyük katkılarından biri olan savunma mekanizmaları (defense mechanisms) ölümünden sonra kızı Anna Freud tarafından geliştirilmiştir. Bunlardan en sık başvurulanları aşağıda bulabilirsiniz. Başlıca Savunma Mekanizmaları Bastırma (Repression) […]

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir? Çekingen kişilik bozukluğu, insanların kendilerini yetersiz hissettikleri ve başkalarının onlar hakkında ne düşündüklerine karşı son derece duyarlı olduğu kişisel bir bozukluktur. Çekingen kişilik bozukluğu olan biri utangaç ve çekingen görünür. İnsanlardan kaçınma duygusu görülse dahi gizliden […]

Emin Terapi Merkezi Onam Formu

ANKARA EMİN TERAPİ MERKEZİ BİLGİLENDİRMİŞ ONAM FORMU Kurumumuzda psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu form, size sunacağımız psikolojik danışma yardımı, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu formu imzaladığınızda, formda yer alan konularda […]

Beklenti Psikolojisi

Beklenti Psikolojisi

Beklenti Olgusu Nedir? Beklenti kavramı, bir bireyin, dâhil olduğu bir ortamda algıladığı kavramların hangi tarz oluşumlara yol açabileceği konusundaki tutum ve bekleyişi olarak değerlendirilebilir. Beklentiler günlük hayatın kaçınılmaz, başlıca ögelerindendir. İnsanlar kalıp yargıları oluştururlar ve daha sonra da oluşturdukları bu […]

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu ve Terapisi

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Terapi

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Nedir ve Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir? Psikiyatrik hastalıkların objektif tanısında kullanılan ve Amerika Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5) problemli yeme davranışlarını beşe ayırmaktadır. Bunlar: anoreksiya nervoza, kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu, […]

ÇİFT, AİLE, EVLİLİK TERAPİSİ

Aile hayattaki en önemli yapı taşlarından biridir. Aile üyelerinin her birine ait bazı görev ve rolleri bulunur. Ayrıca günümüze bakıldığında aile ve çift yapısının giderek değiştiğini gözlemlemekteyiz. Aile yapısını etkileyen en büyük etkenlerin başında sosyo-ekonomik yapı ve toplumsal normlar gelmektedir. […]

GRUP TERAPİSİ – EMİN TERAPİ MERKEZİ

Grup Terapisi psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup terapisinin bireysel terapiden farklı yönleri vardır. Bireysel terapide terapist ve danışan olmak üzere iki kişi etkileşim içerisindedir, sözel ya da davranışsal girişimlerle danışanın semptomlarının giderilmesi ve uyuma yönelik olmayan davranışları değiştirmek […]