Blog

Genel

Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir? Çekingen kişilik bozukluğunun başlıca özelliği toplumsal ketlenmenin yetersiz duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntüdür. Çekingen kişilik bozukluğu olan kişiler, eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla çok fazla kişilerarası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden ya da okul etkinliklerinden kaçınırlar. İşinde yüksel önerilerini geri çevirebilirler çünkü yeni sorumluluklar iş …

Continue Reading
Genel

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir? Borderline kişilik bozukluğunun başlıca özelliği, kişiler arası ilişkilerde benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntünün olmasıdır. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler. Yakında bir ayrılığın olacağını ya da dış yapının değişmesi benlik algısında, duygulanımda, bilişte …

Continue Reading
Genel

Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? Bağımlı kişilik bozukluğu, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde aşırı bir düzeyde kendisine bakılma gereksinmesinin görüldüğü bir kişilik örüntüsüdür. Bağımlı ve uysal davranışlar bakım almayı sağlamak üzere tasarlanır ve kişinin başkalarının yardımı olmadan kendi başına yeterince işlev göremeyeceğiyle ilgili benlik algısından kaynaklanır. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler, …

Continue Reading
Genel

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Antisosyal davranış örüntüsü erişkinliğe doğru uzanır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramazlar. Bu kişiler sık sık mala zarar verme başkalarını taciz etme, hırsızlık yapma ya da yasadışı işlerin peşinde koşma gibi tutuklanmalarına zemin hazırlayan  eylemlerde bulunabilirler. Böyle bir bozukluğu olan kişiler başkalarının isteklerini, haklarını ya …

Continue Reading
Bireysel Terapi

Boşanma Süreçleri ve Psikolojik Destek

bosanma psikolojik destek image

Ankara Emin Terapi Merkezi’nde, boşanma sürecinde olan veya boşanma sonrasında sıkıntılar yaşayan birçok danışanımıza hizmet ettik ve etmeye devam ediyoruz. Boşanmış danışanlarımıza terapi desteği veriyor ve onların hayata tekrar adapte olmaya yardım ediyoruz. Aynı zamanda, boşanan çiftlerin eğer çocukları da var ise; çocuklara yeni hayat düzenlerine alışma sürecinde destek oluyoruz. Türkiye’de Boşanma İstatistikleri Kimse evliliğe …

Continue Reading
Çocuk Psikolojisi

Çocuklarda Alt Islatma (Enürezis) ve Dışkı Kaçırma (Enkoprezis) Davranışı

alt islatma psikoloji image

Alt Islatma (Enürezis) Nedir ve Neden Olur? Çocuklar genellikle üçüncü yaşlarının sonunda çişlerini tutmayı öğrenirler ve 4 – 5 yaşına gelene kadar ara sıra gündüzleri, daha sık olarak ta geceleri altlarını ıslatırlar. Çocuk büyüdükçe bu oranın düşmesi ve artık ortadan kalkması beklenmektedir. Enürezis, Nocturnal (yalnız gece altını ıslatanlar), Diurnal (yalnız gündüz altını ıslatanlar), Kronik(hem gece …

Continue Reading
Çocuk Psikolojisi

Aile ve Çocuk İletişimi

aile ve çocuk iletişimi image

Aile ve Çocuk İletişimi Neden Önemli? Aile, bütün toplumsal yaşam biçimlerinde en çok evrensellik özelliğine sahip kurumdur. Buna bağlı olarak her toplumda ve toplumsal gelişmenin her döneminde var olmayı başarmıştır. Aile, temel davranış özelliklerinin kazanıldığı ve üyelerinin birbirleri ile iletişim kurmayı keşfetmeye başladığı yerdir. İnsanoğlu ilk sosyal deneyimlerini aile içinde yaşar ve geliştirmeye aile içinde …

Continue Reading
travma

Aile İçi Şiddet

AİLE İÇİ ŞİDDET image

Aile İçi Şiddet Nedir? Aile içi şiddet;  ailenin bireylerinden birinin diğerleri üzerinde güç ve kontrol sağlama amacıyla uygulanan davranışlardır. Karşıdakini sindirmek, öfkelendirmek veya duygusal baskı altına almak için yapılan bu davranışlar, şiddetin uygulanma bakımından dövme, yaralama, sakat bırakma ve öldürmeye kadar varabilir (Özgüven, 2001). Aile içi şiddet duygusal ve psikolojik olabileceği gibi, cinsel ya da fiziksel …

Continue Reading
travma

Psikolojik Travma Nedir?

psikolojik travma logo

Psikolojik Travma Nedir? Bireyi, aşırı derecede korkuya düşüren, üzerinden çaresizlik etkisi oluşturan, dehşete düşmüş hissettiren ve çoğu zaman belirsizlik, beklenmedik, olağandışı, ani gelişen olay ve durumların yarattığı etkilere psikolojik/ruhsal travma diyoruz. Bireylerin yaşamlarında birçok sıkıntılı süreç, kriz dönemleri, üzüntü, stres meydana getiren olaylar olur ancak bunların tümü psikolojik bir travma etkisi yaratmaz. Birçok değişken bunu …

Continue Reading
anksiyete terapisi

Anksiyete Bozuklukları Nelerdir?

anksiyete bozuklukları türleri

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) Nedir? Anksiyete Bozukluğu Türleri Nelerdir?  Kaygı gelecekte yaşanma ihtimali olan olası bir tehlike hakkında duyulan genel endişe durumudur. Korku yaşanılan andaki bir tehlikeye karşı verilen alarm tepkisidir. Anksiyete ise insanların stresli durumlara karşı verdiği doğal bir korku ve panik duygusudur. Ancak duyulan korku ve panik duygusu aşırı ve uzun süreli olup yaşamınızı zorlaştırıyorsa bu durum kaygı bozukluklarını da beraberinde getirebilir. Fizyolojik …

Continue Reading