Genel

Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir? Çekingen kişilik bozukluğunun başlıca özelliği toplumsal ketlenmenin yetersiz duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntüdür. Çekingen kişilik bozukluğu olan kişiler, eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla çok fazla kişilerarası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden ya da okul etkinliklerinden kaçınırlar. İşinde yüksel önerilerini geri çevirebilirler çünkü yeni sorumluluklar iş …

Continue Reading
Genel

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir? Borderline kişilik bozukluğunun başlıca özelliği, kişiler arası ilişkilerde benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntünün olmasıdır. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler. Yakında bir ayrılığın olacağını ya da dış yapının değişmesi benlik algısında, duygulanımda, bilişte …

Continue Reading
Genel

Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? Bağımlı kişilik bozukluğu, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde aşırı bir düzeyde kendisine bakılma gereksinmesinin görüldüğü bir kişilik örüntüsüdür. Bağımlı ve uysal davranışlar bakım almayı sağlamak üzere tasarlanır ve kişinin başkalarının yardımı olmadan kendi başına yeterince işlev göremeyeceğiyle ilgili benlik algısından kaynaklanır. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler, …

Continue Reading
Genel

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Antisosyal davranış örüntüsü erişkinliğe doğru uzanır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramazlar. Bu kişiler sık sık mala zarar verme başkalarını taciz etme, hırsızlık yapma ya da yasadışı işlerin peşinde koşma gibi tutuklanmalarına zemin hazırlayan  eylemlerde bulunabilirler. Böyle bir bozukluğu olan kişiler başkalarının isteklerini, haklarını ya …

Continue Reading