Genel

Çocuklarda ve Ergenlerde İnsomnia (Uykusuzluk)

Çocuklarda ve Ergenlerde Insomnia

Uykusuzluk (insomnia), okul çağındaki çocuklar ve ergenlerde sık görülen ve günlük yaşamın işlevselliğini ciddi derecede bozan bir uyku bozukluğu biçimidir. Kısaca tanımlarsak insomnia uykuya dalmada ve/veya uykunun aralıksız devam etmesinde yaşanan ve günlük yaşamda olumsuz sonuçları olan bir uyku problemidir. Kalitesiz uyku hepimizin zaman zaman deneyimlediği olumsuz bir durumdur ancak insomnia tanısı bir kişinin kalitesiz …

Continue Reading
Genel

Öfkenin Sağlıklı İfade Edilmesi

öfkenin sağlıklı ifade edilmesi

Öfke, tıpkı sevinç, üzüntü, kaygı duyguları gibi insan organizmasında işlevi olan bir duygudur. Günlük hayatımızda bazen okuduklarımızda bazense sosyal çevremizde “öfkenin bastırılması, kontrol dilmesi, denetim altına alınması, inkâr edilmesi” gibi söylemlerle karşılaşabiliriz. Fakat öfkenin de diğer her duygu kadar ifade edilmesi gerekir, ancak sağlıklı bir biçimde ifade edilmesi hem kişilerin bireysel ruh sağlığı hem de …

Continue Reading
Genel

Savunma Mekanizmaları

savunma mekanizmaları afiş

Günlük hayatımızda çoğunlukla farkında olmasak da savunma mekanizmalarına başvururuz. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un psikolojiye büyük katkılarından biri olan savunma mekanizmaları (defense mechanisms) ölümünden sonra kızı Anna Freud tarafından geliştirilmiştir. Bunlardan en sık başvurulanları aşağıda bulabilirsiniz. Başlıca Savunma Mekanizmaları Bastırma (Repression) Bastırma tehlikeli ya da kaygıya sebep olabilecek deneyimler ve durumların bilinçdışına itilmesi, orada tutulması anlamına …

Continue Reading
Genel

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir? Çekingen kişilik bozukluğu, insanların kendilerini yetersiz hissettikleri ve başkalarının onlar hakkında ne düşündüklerine karşı son derece duyarlı olduğu kişisel bir bozukluktur. Çekingen kişilik bozukluğu olan biri utangaç ve çekingen görünür. İnsanlardan kaçınma duygusu görülse dahi gizliden gizliye arkadaşlık kazanmak isterler ve bu konuda kendilerini yetersiz hissederler. Başkaları tarafından yapılan olumsuz yargılara …

Continue Reading
Genel

Emin Terapi Merkezi Onam Formu

ANKARA EMİN TERAPİ MERKEZİ BİLGİLENDİRMİŞ ONAM FORMU Kurumumuzda psikolojik danışma yardımı aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu form, size sunacağımız psikolojik danışma yardımı, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu formu imzaladığınızda, formda yer alan konularda aramızda bir anlaşma sağlanmış olacaktır. Lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Süreç Yardım süreci, danışan ve danışmanın …

Continue Reading
Genel

ÇİFT, AİLE, EVLİLİK TERAPİSİ

Aile hayattaki en önemli yapı taşlarından biridir. Aile üyelerinin her birine ait bazı görev ve rolleri bulunur. Ayrıca günümüze bakıldığında aile ve çift yapısının giderek değiştiğini gözlemlemekteyiz. Aile yapısını etkileyen en büyük etkenlerin başında sosyo-ekonomik yapı ve toplumsal normlar gelmektedir. Bu yapılar beraberinde aile ilişkilerini derinden etkileyerek ilişki ve evlilik bütünlüğünü bozabilmektedir. Bir diğer husus …

Continue Reading
Genel

GRUP TERAPİSİ – EMİN TERAPİ MERKEZİ

Grup Terapisi psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup terapisinin bireysel terapiden farklı yönleri vardır. Bireysel terapide terapist ve danışan olmak üzere iki kişi etkileşim içerisindedir, sözel ya da davranışsal girişimlerle danışanın semptomlarının giderilmesi ve uyuma yönelik olmayan davranışları değiştirmek hedeftir. Grup psikoterapisinde ortaya çıkan etkileşim ise terapist ve tek tek hastaların her biri arasında …

Continue Reading
Genel

Cinsel Terapi Nedir?

Neden bazı insanlar cinsel anlamda mutsuzken diğerleri daha mutludur? Neden bazı insanlar cinsellikten korkar? Ya da neden bazı insanlar cinsellikten haz alırken diğerleri yeteri kadar haz alamazlar? Bu sorulara bir cevap bulabilir miyiz? Evet! Doyurucu ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmak bizim elimizde. Bunun için öncelikle cinsellik hakkında zihnimizde ve toplumsal olarak oluşturduğumuz mitleri fark …

Continue Reading
Genel

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir? Borderline kişilik bozukluğunun başlıca özelliği, kişiler arası ilişkilerde benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntünün olmasıdır. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler. Yakında bir ayrılığın olacağını ya da dış yapının değişmesi benlik algısında, duygulanımda, bilişte …

Continue Reading
Genel

Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve Semptomları

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? Bağımlı kişilik bozukluğu, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde aşırı bir düzeyde kendisine bakılma gereksinmesinin görüldüğü bir kişilik örüntüsüdür. Bağımlı ve uysal davranışlar bakım almayı sağlamak üzere tasarlanır ve kişinin başkalarının yardımı olmadan kendi başına yeterince işlev göremeyeceğiyle ilgili benlik algısından kaynaklanır. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler, …

Continue Reading
Genel

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Antisosyal davranış örüntüsü erişkinliğe doğru uzanır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramazlar. Bu kişiler sık sık mala zarar verme başkalarını taciz etme, hırsızlık yapma ya da yasadışı işlerin peşinde koşma gibi tutuklanmalarına zemin hazırlayan  eylemlerde bulunabilirler. Böyle bir bozukluğu olan kişiler başkalarının isteklerini, haklarını ya …

Continue Reading